Granty i dotacje

Od maja do listopada 2022 roku Stowarzyszenie „Narębski Point” realizuje zadanie publiczne pn. Wsparcie i opieka na rzecz ppłk. w st. spocz. prof. dr. hab. Wojciecha Narębskiego w wykorzystaniem dotacji ze środków publicznych.

Stała Komisja Konkursowa do Spraw Opiniowania Ofert pozytywnie zaopiniowała wniosek i zaproponowała dotację w wysokości 5 600 złotych. Fundusze zostaną wydane na zakup niezbędnych materiałów związanych z zapewnieniem opieki.

Serdecznie dziękujemy

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że termin realizacji zadania publicznego pt.: Wsparcie i opieka na rzecz ppłk. w st. spocz. prof. dr. hab. Wojciecha Narębskiego został ustalony od dnia 6 maja 2022 r. 


Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa